Wielcy Malarze

Tadeusz Makowski

– wiecznie poszukujący malarz poetyckich obrazów

Tadeusz Makowski
Autoportret (między 1917 a 1921), Wikipedia

Tadeusz Makowski (1882-1932) 

Jego twórczość jest doskonale odrębna i „osobna” zarówno na tle polskiego malarstwa międzywojennego, jak i całej europejskiej sztuki współczesnej. Jako obywatel dwóch kultur (wychowany na sztuce ludowej i średniowiecznym Krakowie) złączył słowiańską uczuciowość z doświadczeniem francuskiego kubizmu. O swój odrębny styl walczył przez lata, wytrwale i z pokorą. Mówili o nim: „wielki samotnik”, „fanatyk sztuki i pracy” – Tadeusz Makowski, urzekająco skromny i dobry człowiek, całe życie podporządkował malarstwu.

ILUSTRATOR

ZNAKOMITY KOLORYSTA

k

OBRAZY NICZYM ILUSTRACJE BAŚNI

MOTYW POSTACI-KUKŁY

Tadeusz Makowski

1882

(29 stycznia) urodził się w Oświęcimiu Tadeusz Makowski, syn Stanisława (urzędnik kolejowy) i Petroneli.

1890

uległ poparzeniu – unieruchomiony przez chorobę w domu, zaczął rysować i stało się to jego ulubioną rozrywką (w rodzinie nie było dotąd żadnych artystycznych tradycji). W szkole powszechnej wykazywał również zdolności do matematyki, z czym jego praktyczny ojciec wiązał nadzieje na przyszłość. Konieczność dalszej edukacji syna skłoniła rodzinę do przeprowadzki.

i

1894

ojciec otworzył na rogu Dominikańskiej i Grodzkiej w Krakowie kawiarnię, która stała się źródłem ich utrzymania, zaś Tadeusz Makowski rozpoczął naukę w krakowskim Gimnazjum św. Anny

1902

wstąpił na wydział filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego (wbrew marzeniom ojca, humanistyczne gimnazjum utwierdziło chłopca w zainteresowaniach literaturą i sztuką)

1903

rozpoczął równoległe studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Józefa Mehoffera i J. Stanisławskiego, nadal kontynuując przez 4 lata studia uniwersyteckie, czego efektem była wyróżniająca go wśród rówieśników erudycja. Podczas studiów Tadeusz Makowski brał udział w przygotowaniu spektakli do kabaretu literackiego „Zielony Balonik”, projektuje kukiełki do szopek.

1908

ukończył ze srebrnym medalem studia na ASP i wyjechał do Paryża  

1911

nawiązał przyjaźń z La Fauconierem i grupą kubistów z Montparnasse

1913

wystawił kubistyczne obrazy w Salonie Niezależnych i zaczął prowadzić dziennik, z którego zapisy świadczą o poważnym, niemal religijnym traktowaniu malarskiego powołania, a także niebywałej skromności Tadeusza Makowskiego. Nie założył rodziny, jednak coraz istotniejszą rolę w jego życiu zaczęła odgrywać przyjaźń

s

1914

wybuch I wojny światowej sprawił, że Tadeusz Makowski (formalno-prawnie austriacki imigrant) nie mógł pozostać w Paryżu. Korzystając z zaproszenia przyjaciela Władysława Ślewińskiego, wyruszył do Bretanii
Szewc (1930), Muzeum Narodowe w Warszawie, Wikipedia
Tadeusz Makowski
Troje dzieci pod drogowskazem (1930), Muzeum Śląskie w Katowicach, Wikipedia

1923

wszedł w skład międzynarodowej grupy malarskiej m. in. z Marcelem Gromairem (1892-1971), Julesem Pascinem (1893-1930) i Perem Krohgiem (1889-1965)

1925

zilustrował „Pastorałki” Tytusa Czyżewskiego

1927

namalował „Powrót ze szkoły”, gdzie po raz pierwszy przybrał dziecięce sylwetki w trójkątne czapki, będące odtąd „znakiem rozpoznawczym” jego malarstwa. W tym też roku miała miejsce pierwsza indywidualna wystawa Tadeusza Makowskiego w Galerii Berty Weill

Tadeusz Makowski
Palacze fajek (1931), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wikipedia

1928

druga wystawa u Berty Weill przyniosła mu sukces i przesądziła o jego pozycji w środowisku

Tadeusz Makowski
Most na Sekwanie (ok. 1913), Muzeum Narodowe w Warszawie, Wikipedia

1930

rozpoczął cykl obrazów: „Szewc”, „Strzelec”, „Rybak”

1932

1 listopada Tadeusz Makowski zmarł w szpitalu Hotel Dieu w Paryżu na wylew krwi do mózgu. Nagła i niespodziewana śmierć malarza w wieku 50 lat, u progu kariery, była szokiem dla przyjaciół. Dominowało wrażenie niesprawiedliwości, dysproporcji między rzeczywistą wartością dzieła cichego artysty, a znikomym uznaniem i brakiem rozgłosu. Spontanicznie zawiązuje się „Towarzystwo Przyjaciół Tadeusza Makowskiego”, z M. Gromairem i krytykiem L.L. Martinem na czele. Jego celem statutowym było: „zrobić wszystko, co możliwe, aby dać publiczności pojęcie o prawdziwym obliczu Makowskiego i wielkości jego dzieła”. Pośmiertna wystawa w Salonie Niezależnych (1933) i wystawa na XX Biennale w Wenecji (1936), przyniosły sukces, jakiego artysta nie doczekał. Wojna przerywa działalność stowarzyszenia, ale płótna, zdeponowane w paryskim składzie mebli, ocalały – w 1954 Tadeusz Makowski wreszcie wraca do Polski – swoimi obrazami.

Ciekawostki:

Gitara i skrzypce

Tadeusz Makowski często malował grajków i muzykujące dzieci. Sam był bardzo muzykalny, grał na gitarze i skrzypcach.

Cela klasztorna

Samotność, spartańskie warunki życia, brak ogrzewania, nie przeszkadzały mu w wytrwałej pracy. Przyjaciele znaleźli go raz chorego, przykrytego płótnami obrazów. Malował nieustannie, jak w gorączce, jego pracownia była niczym cela klasztorna – poświęcał się malarstwu, nie zwracając uwagi na jakość życia.

Rękopis znaleziony w...

Dziennik malarza, prowadzony od 1912 do 1931, pozostaje najcenniejszym źródłem informacji o jego życiu i sztuce, a także fascynującą lekturą, świadectwem rzadko spotykanej, wnikliwej autoanalizy własnej twórczości. O istnieniu Pamiętnika nie wiedzieli nawet najbliżsi przyjaciele artysty, a po jego śmierci rękopis uchodził za zaginiony. Przechował się prawdopodobnie w zbiorach Marii Mickiewiczówny, zaprzyjaźnionej z malarzem wnuczki poety. Na trop manuskryptu natrafiła w paryskim antykwariacie 1956 r. najwierniejsza badaczka artystycznej spuścizny Tadeusza Makowskiego – prof. Władysława Jaworska. Dziś bezcenny rękopis przechowywany jest w Bibliotece Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

Tadeusz Makowski
Kapela dziecięca (1922), Muzeum Narodowe w Warszawie, Wikipedia

O sztuce Tadeusza Makowskiego:

Poetycka i tajemnicza wizja Tadeusza Makowskiego: świat dzieci, zwierząt i drewnianych marionetek, odprawiających dziwne rytuały – zaskakuje swoją „liryczną siłą”, a zarazem rygorem kompozycji i odwagą syntezy. Jego sztuka mieści się między konstrukcją i emocją, między rytmem formy a świetlistością barw, między melancholią a intelektem. Sentymentalność zostaje tu poddana rygorom geometrii, a groteska ilustruje odwieczny dramat istnienia.

„Makowski sprowadza człowieka do brył i figur, ale pozostawia mu jego duszę” 
Mieczysław Wallis, filozof i historyk sztuki

„Pastorałki” Tytusa Czyżewskiego, wydane w styczniu 1925 przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki w Paryżu, uchodzą za arcydzieło polskiej typografii. Bibliofilską edycję 520 egzemplarzy, na czerpanym papierze, ozdobiono drzeworytami Tadeusza Makowskiego. Ilustracje te łączą prymitywny, kanciasty kontur z lirycznym wdziękiem, franciszkańską pobożność z poczuciem humoru. Są – jak wzorowane na góralskich kolędach wiersze Czyżewskiego – udanym mariażem ludowej tradycji z nowoczesnym poczuciem formy. Lekcja podhalańskiego folkloru spotkała się z lekcją kubizmu, owocując wspaniałym rezultatem.

„Jego sztuka wywodzi się z polskiego folkloru. Pamiętam, ilustrował jakąś książkę – to było niezwykle piękne, coś w rodzaju ludowych baśni. W jego sztuce wszystko było czyste i szczere” 
Marcel Gromaire, francuski malarz i grafik

Malarstwo Tadeusza Makowskiego wyróżniało się uczuciowością, zmysłem poezji i wytwornością koloru. Niektórzy widzieli w nim cechy rdzennie polskie, słowiańskie dziedzictwo wniesione przez artystę do paryskiej szkoły. 

Zawsze miałem wrażenie, że Makowski był jednym z najznakomitszych kolorystów École de Paris” 

Florent Fels

„Szewc”, czy może raczej „Rzeźbiarz sabotów” – jak poetycko tłumaczył tytuł sam autor – jest uznany za najświetniejszy i najbardziej reprezentatywny obraz Tadeusza Makowskiego z dojrzałego okresu twórczości. Swój wiersz pt. „Kopytka”, Tadeusz Różewicz (1921-2014) zadedykował „Pamięci zmarłego we Francji malarza Tadeusza Makowskiego”:

"Kopytka"

Czyje to kopytka

Czyje to kopytka

komu szyje buty

na tych kopytkach

stary szewc

 na niebieskich aniołom

na złotych pszczołom

na czarnych kominiarzom

na czerwonych katom

 wrósł stołek

jak huba w dąb

pod stołkiem

ni to butelka ni aniołek

szyjką świeci

 pociągnie łyk

kopytka z miejsca ruszają

pociągnie drugi

kopytka do drzwi pukają

pociągnie trzeci

pełno tu ptaków i dzieci.

„O obrazach Tadeusza Makowskiego poeci piszą wiersze. Nie dziwię się temu. Każdy z jego obrazów jest bowiem jak wiersz, tyle w nim czystej poezji, czystego liryzmu i wzruszenia” 

Ignacy Witz
Tadeusz Makowski
14 lipca na wsi (1928), Muzeum Narodowe w Warszawie, Wikipedia

„Dzieci z turoniem” to jeden z najpiękniejszych obrazów Tadeusza Makowskiego. W tej kompozycji trójkątów, kół, stożków i walców, zawarty jest niezwykły ładunek poezji i liryzmu. Może to klimat świątecznej nostalgii i nastrojowa srebrzysto-złota poświata, a może czułość, z jaką dzieci obejmują swe zabawki – powoduje, że obraz ogląda się ze wzruszeniem. Doskonale też widać jak wytrawnym kolorystą był Tadeusz Makowski. „Dzieci z turoniem” to prawdziwa barwna symfonia: tajemnicze, mosiężne brązy, złotawe beże, migotliwe szarości – zdają się świecić własnym, wewnętrznym światłem.

„Jego płótna żyją przede wszystkim dziwnym światłem, które je ożywia, światłem tajemniczym, feerycznym, świadczącym o mądrej technice, precyzyjnym warsztacie, o pracowitych o owocnych rozmyślaniach malarza nad wszystkimi środkami i możliwościami, nad wiecznym cudem koloru” 

Roger Brielle, francuski krytyk

Malarstwo Tadeusza Makowskiego za jego życia było bardzo słabo znane w Polsce. Szersze „odkrycie” artysty nastąpiło dopiero w 1960, dzięki wielkiej wystawie retrospektywnej zorganizowanej w Warszawie przez prof. Władysławę Jaworską. A jednak, wśród młodego pokolenia malarzy Tadeusz Makowski był darzony niezwykłym szacunkiem i jego płótna kształtują wyobraźnię wielu młodych. Szczególny wpływ wywiera na twórczość przyszłych członków Grupy Krakowskiej, zwłaszcza Tadeusza Brzozowskiego (1918-1987), którego wczesne obrazy przywołują podobny Makowskiemu groteskowy świat, w którym ekspresyjna stylizacja postaci łączy się z wyrafinowaną kolorystyką.

 „Trzeba malować i realizować, nie troszcząc się o resztę. W malarstwie jest tak jak wszędzie: musi się włożyć w nie całą duszę, a co będą mówić – nie jest ważne” 

Tadeusz Makowski

Tadeusz Makowski w Muzeach:

Tadeusz Makowski
Palacze fajek (1931), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wikipedia
galeria marzeń

Kraków: Muzeum Narodowe. Można tam podziwiać m. in.:

 • „Autoportret z paletą i ptaszkiem” namalowany w 1919
 • „W pracowni” namalowany w 1929
 • „Dwaj mali przyjaciele” namalowany w 1929
 • „Seans muzyczny” namalowany w 1930
 • „Odlot jaskółek” namalowany w 1931
galeria marzeń

Warszawa: Muzeum Narodowe. Można tam podziwiać m. in.:

 • Portret Zygmunta Lubicz-Zaleskiego” namalowany w 1913
 • „Pejzaż z domami” namalowany w 1913
 • „Kosz z owocami” namalowany w 1913
 • „Zagroda w Keranquernat” namalowany w 1917
 • „Vita brevis, ars longa” namalowany w 1918
 • „Zima” namalowany w 1918
 • „Martwa natura z zielona misą i owocami” namalowany w 1918
 • „Kapela dziecięca” namalowany w 1922
 • „Dziewczynka w białym kapeluszu” namalowany w 1923
 • „Pejzaż bretoński ze studnią” namalowany w 1923
 • „Powrót ze szkoły” namalowany w 1927
 • „Wiejskie podwórko” namalowany w 1928
 • „Czworo dzieci z trąbą” namalowany w 1929
 • „Dziecinne ZOO” namalowany w 1929
 • „Jazz” namalowany w 1929
 • „Kobziarze” namalowany w 1929
 • „Dzieci z turoniem” namalowany w 1929
 • „Szewc” namalowany w 1930
 • „Rybak” namalowany w 1930
 • „Kąpiel” namalowany w 1930
 • „Mali Pierroci” namalowany w 1930
 • „Na plaży” namalowany w 1930
 • „Seans muzyczny” namalowany w 1930
 • „Portret męski z fajkami” namalowany w 1930
 • „Szermierze” namalowany w 1931
 • „Teatr dziecięcy” namalowany w 1931
 • „Dwoje dzieci z psem” namalowany w 1932
 • „Skąpiec” namalowany w 1932

 

galeria marzeń

Francja:

 • Paryż: Musée d’art. Moderne de la Ville de Paris – Musée National d’Art Moderne, Biblioteka Paryska
Jerzy Nowosielski

Czechy:

 • Praga: Pamatnik Narodniho Pismnictvi
Jerzy Nowosielski

Holandia:

 • Haga: Muzeum Miejskie
Jacek Malczewski

USA:

 • Nowy Jork: Polish Institute of Arts and Sciences
galeria marzeń

Katowice: Muzeum Śląskie. Można tam podziwiać m. in.:

 • „Martwa natura z melonami” namalowany w 1928
galeria marzeń

Poznań: Muzeum Narodowe. Można tam podziwiać m. in.:

 • „Maskarada” namalowany w 1928
 • „Chłopczyk na łóżku” namalowany w 1930
 • „W oberży” namalowany w 1931
Szewc (1930), Muzeum Narodowe w Warszawie, Wikipedia
galeria marzeń

Inne miasta Polski:

 • Bochnia: Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera
 • Białystok: Muzeum Okręgowe
 • Bytom: Muzeum Górnośląskie
 • Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
 • Lublin: Muzeum Lubelskie
 • Łódź: Muzeum Sztuki
 • Szczecin: Muzeum Narodowe
 • Wrocław: Muzeum Narodowe

 

Tadeusz Makowski
Maskarada (1928), Muzeum Narodowe w Poznaniu, Wikipedia

Tadeusz Makowski (1882-1932)

 • ZNAKOMITY KOLORYSTA: 100% 100%
 • OBRAZY NICZYM ILUSTRACJE BAŚNI: 100% 100%
 • MOTYW POSTACI-KUKŁY: 95% 95%
 • ILUSTRATOR: 100% 100%
Tadeusz Makowski
Troje dzieci pod drogowskazem (1930), Muzeum Śląskie w Katowicach, Wikipedia

CZAS NA ZABAWĘ!

GOTÓW NA GRĘ?