Wybierz Strona

galeria marzeń

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.zagrajwsztuke.pl (dalej jako: „serwis”) stworzonej w ramach realizacji projektu „Galeria Marzeń – zagraj w sztukę!” (dalej jako: „projekt”) organizowanego przez Gamescape Sp. z o.o. w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury. W polityce opisaliśmy zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest GAMESCAPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 22/76, 31-564 Kraków, KRS: 0000666086, NIP 6751584536.

Dane kontaktowe Administratora: tel. +48 789 315 401, adres e-mail: hello@gamescape.pl.

Wykorzystywanie danych

Wszystkie dane osobowe zbierane w serwisie są wykorzystywane wyłącznie do technicznego administrowania witryną internetową, rozpatrywania zapytań wysyłanych poprzez formularz online, udostępniania wyników gry w portalach społecznościowych oraz rozliczenia projektu – tylko w niezbędnym zakresie.

Dane osobowe, takie jak: imię oraz adres e-mail użytkownik podaje dobrowolnie, ale są one niezbędne do:

 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), to jest do obsługi realizacji zapytań kierowanych do Administratora oraz do rozliczenia projektu – przez okres wymagany przepisami prawa;
 • realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), to jest do tworzenia statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne oraz na potrzeby rozliczenia projektu – przez okres wymagany przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z nami.

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie pobierane są dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy sieci Internet, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki internetowej, czas przeglądania Serwisu oraz typ systemu operacyjnego Państwa komputera. Od użytkowników serwisu mogą być także gromadzone tzw. dane nawigacyjne, w tym o linkach i odnośnikach, w które użytkownicy serwisu zdecydują się kliknąć.

Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do sieci Internet. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z siecią Internet i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez serwis przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji informacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

 

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych (serwisów społecznościowych), jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności na nich obowiązujące. Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Przesyłanie danych odbywa się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm). Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z przyjętą tam polityką prywatności.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, to znaczy w przypadku niezbędności do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć). W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponujemy, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż okres wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Komu możemy przekazywać dane?

Możemy przekazać Państwa dane innym firmom, z którymi współpracujemy, takim jak firmy hostingowe (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), informatyczne, podmioty związane z organizacją i rozliczeniem projektu: Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz podmioty publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa etc.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne;
 3. całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach analitycznych i statystycznych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO).

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Analiza ruchu  w sieci i pliki „cookies”, wtyczki społecznościowe

Czym są pliki „cookies”?

Strona www.zagrajwsztuke.pl używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu). Cookies sesyjne dotyczą aktywności użytkownika podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies trwałe pozostają w komputerze użytkownika i aktywują się kiedy otwiera on stronę internetową. Uzyskane w ten sposób informacje (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane demograficzne) są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia bezpieczeństwa, celach technicznych związanych z administracją serwera, konfiguracją strony, celach statystycznych i analitycznych oraz celach związanych z rozliczeniem projektu.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np. FireFox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia. Zmiany ustawień możecie dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również narzędzie do analizy ruchu w sieci Google Analytics firmy Google (Google Inc., USA), aby tworzyć anonimowe statystyki użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Wygenerowane informacje są przetwarzane w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Aby zapewnić ochronę danych osobowych, stosujemy funkcję, która przetwarza adres IP tylko w postaci skróconej, aby w ten sposób wykluczyć możliwość powiązania go z użytkownikiem.

Wtyczki społecznościowe

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”). Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Pinterest czy LinkedIn.

Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów:

 1. Facebook Inc. (www.facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA);
 2. Twitter Inc. (1355 Market Street, San Francisco, California, USA);
 3. Pinterest Inc. (www.pinterest.com, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA);
 4. LinkedIn Corp. (www.linkedin.com, 222 Second Street, San Francisco, USA).

Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookie.

Zezwolenie na umieszczanie plików „cookies” w przeglądarce urządzenia jest dobrowolne, jednak ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na tej stronie internetowej.

Pytania dotyczące ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania, sugestie lub skargi dotyczące ochrony danych prosimy o kontakt:

e-mail: hello@gamescape.pl, tel. +48 789 315 401, 

adres: GAMESCAPE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 22/76, 31-564 Kraków

Zmiany polityki prywatności

W przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy lepsze sposoby by chronić Państwa dane. Wówczas zaktualizujemy naszą politykę prywatności, o czym oczywiście będziecie Państwo poinformowani.

 

 

 

 

ludzie e-maile piszą…

Wypełnij i wyślij – odpowiemy na pewno!

4 + 14 =

Gamescape – nowy wymiAR rozrywki

+48 789 315 401
+48 882 420 516
hello@gamescape.pl

pl_PL